افزودنی های خوراک طیور

محصولات

97% Cویتامین

35% Cویتامین

ویتامین D3

ویتامین B5

ویتامین A

ویتامین B2

ویتامین K3

ویتامین B1

ویتامین E

ویتامین B3

ویتامین B12

ویتامین H2

ویتامین B6

بتائین هیدروکلراید

کولین کلراید

اینوزیتول

ال-ترئونین

دی ال-متیونین

ال-لیزین

ال-تریپتوفان

گوانیدین استیک اسید

ال-لیزین سولفات

فیتاز 10000

مونو کلسیم فسفات

دی کلسیم فسفات

پرمنگنات پتاسیم

بی کربنات سدیم