Tag: آمینو اسید
آمینو اسید
اسید آمینه
نقش اسید آمینه در طیور | کاربرد اسیدهای آمینه در طیور | بهترین اسید آمینه برای طیور اسید آمینه چیست؟ آمینو اسیدها (amino acids)، مولکول های آلی هستند که از یک گروه عاملی آمین (-NH2) و یک گروه عاملی کربوکسیل (-COOH) متصل به یک اتم کربن مرکزی تشکیل شده اند. زنجیره جانبی (R group) که [...]
نوشته شده در تاریخ : خرداد ۳۰, ۱۴۰۳