Tag: فیتاز
آنزیم فیتاز
فیتاز چیست؟ | آنزیم فیتاز در تغذیه طیور | فیتاز 10000
فیتاز چیست؟ | آنزیم فیتاز در تغذیه طیور | فیتاز 10000 آنزیم فیتاز (phytase enzyme) زیرخانواده‌ ای از فسفاتازها است که فیتیک اسید را به اجزای کوچکتر مونو، دی، تترا و پنتا فسفات تجزیه می کند و فراهمی زیستی مواد مغذی به ویژه فسفر را افزایش می‌دهد. فسفر عنصری حیاتی برای رشد و تولید طیور [...]
نوشته شده در تاریخ : بهمن ۸, ۱۴۰۲