افزودنی های خوراک

افزودنی های خوراک دام، طیور و آبزیان

افزودنی های خوراک دام و طیور امروزه به مهم‌ترین بخش جیره غذایی آن‌ها تبدیل شده است. با توجه به گسترش و افزایش جمعیت، روش‌های سنتی دامداری و کشاورزی پاسخگوی تامین غذای بشر نمی‌باشد. ازین رو اهمیت استفاده از افزودنی های خوراکی در تغذیه طیور بیشتر شده است.

افزودنی های خوراک بخش جدایی ناپذیر تغذیه دام، طیور و آبزیان می باشند.

همچنین استفاده از افزودنی‌های خوراک موجب کاهش زمان پرورش، کاهش هزینه‌های مدیریتی و انرژی می‌گردد. بنابراین انتخاب افزودنی خوراک با کیفیت در پرورش دام و طیور بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

افزودنی خوراک آبزیان
افزودنی خوراک دام
افزودنی خوراک طیور

افزودنی های خوراک طیور، دام و آبزیان شامل مواد مغذی و یا غیر مغذی می باشند که به خوراک اضافه می شوند تا عملکرد رشد، مصرف خوراک و بهره وری مصرف خوراک را برای تولید اقتصادی و نیز پرورش حیوانات سالم را بهبود بخشیده و یا فراهم آورند. این ترکیبات شامل اسیدهای آمینه، ویتامین ها، آنتی اکسیدان ها، آنزیم ها، توکسین بایندرها و … می باشند. به طور کلی موارد فوق به سه دسته اصلی تقسیم می گردند:

دسته اول ترکیباتی هستند که کیفیت خوراک را افزایش داده و مانع از فساد پذیری زودرس آن می گردند.

دسته دوم ترکیبات تغذیه ای هستند که تامین نیاز ریزمغذی های جیره را برعهده دارند.

دسته سوم شامل موادی می گردند که کارایی دسته دوم را در جیره افزایش می دهند.

افزودنی های خوراک

انواع افزودنی های خوراک

مکمل ها و افزودنی های دام، طیور و آبزیان معمولا نسبت به مواد اصلی جیره غذایی هزینه بالاتری دارند. بنابراین باید در انتخاب افزودنی باکیفیت دقت لازم صورت بگیرد.

شرکت فراگامان هزاره سوم وارد کننده تخصصی انواع افزودنی‌های خوراک دام، طیور و آبزیان می‌باشد.